BES logo - tegnet av John Howard Crook
Nr. 10 i Wollfs gateSøndagskjøring innstilt i 2015

Bergens Tekniske Museum er stengt i forbindelse med ombygging og reparasjon av tak, vinduer og vegger. Det er ikke mulig for BES å kjøre Musuemstrikkene mens reparasjonsarbeid gjennomføres.

Vi håper at kjøring av Museumstrikker kan startes igjen i 2016.

Vi arbeider videre med forlengelse av dagens linje til Studentsenteret.

Sunday operation suspended in 2015

Bergen´s Technical Museum is closed for re-construction and repair of the roof, windows and walls. It is therefore impossible for BES to operate the Museums trams during the repair period.

We hope that we can again operate the Museum tram in 2016.

In the meantime, we will be working to extend the existing line to the Student Centre.

Om oss

Bergens Elektriske Sporvei er en idealistisk organisasjon som arbeider for å gjenopprette trikkelinje 3 over høyden fra Trikkehallen på Møhlenpris til Sentrum og Engen.

Opprinnelig var prosjektet begrenset til kun en kort stump med spor på Møhlenpris der besøkende ved Bergens Tekniske Museum kunne reise tilbake i tid med trikken. Så kom noen på at det var mulig å legge skinner helt til sentrum igjen, og dermed var galskapen i gang.

Foreningens mål støttes av byrådet som har nedfelt i vedtak at museumssporveien skal fullføres. Derfor legger BES skinner i sentrum når kommunen er ferdig med å grave hull i gatene, og av samme grunn trengs det sårt penger.

Når linjen fullføres vil trikken knyte sammen bydelene og ikke minst kulturinstitusjoner. Møhlenprisboere vil kunne ta trikken til teateret mens turister kan ta den til Botanisk hage. Derfor er trikken mer enn nostalgi - det er byutvikling på skinner.

Foreningen har allerede nok trikker til å kjøre strekningen - disse fikk man fra Berlin for en billig penge i 1996. Det man ikke får billig er skinner og asfalt - arbeidet gjøres gratis. I Trondheim ligger et lager med nok skinner til hele strekningen og vel så det. Prislappen er ca. 500.000 kroner.  Ved hjelp av Kings of Convenience, Grieg Foundation og flere andre sporsorer har vi kjøpt en del av disse skinnene, men vi trenger mer hjelp, dvs. mer penger.

Dersom de skinnene kommer til Bergen kan linjen fullføres på kort tid og åpnes innen få år. Da kan en reise med en av de eldste trikkene i verden - 110 år gammel i år - mellom Møhlenpris og Engen.

Vil du være med på å betale første avdrag?

  

  Updated: 18.09.2015 23:20  

Bergens Elektriske Sporvei, Postboks 812, 5807 Bergen

Organisasjonsnr: 990 512 469